Uchwała 4/09

Uchwałą nr 4/09 Walne Zebranie Stowarzyszenia „Palium” upoważniło zarząd do podjęcia działań organizacyjno-prawnych w celu realizacji inwestycji. Powyższe decyzje były poparte wielkością zgromadzonej w ciągu 5-u lat funkcjonowania Stowarzyszenia kwoty 585 500 zł. Środki te skumulowano z odpisów 1% podatku od osób fizycznych.Rozbudowa hospicjum

Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o rozbudowie lubińskiego hospicjum.