Wybór wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrany został wykonawca inwestycji – Zakład Robót Budowlanych Tadeusz Maciaszek z Chróstnika. Po przekazaniu placu budowy podpisaliśmy umowę na wykonanie U etapu do dnia 31 marca 2011, a II etapu do końca lipca 2011 roku. Wartość prac budowlanych wyceniono na kwotę 1 152 144 zł netto. W wyniku prac realizacyjnych zaistniała […]