AKCJA „PĄCZEK” – FINAŁ

Organizatorzy akcji sprzedali 11490 /jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt/ pączków na wielu oddziałach KGHM. Koszt zakupu przez Stowarzyszenie to kwota 16 131, 96 zł /szesnaście tysięcy sto trzydzieści jeden  – przekazany na rzecz hospicjum poprzez Stowarzyszenie – to suma 26 487,31 zł /dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 31/100 zł/.   Zarząd Stowarzyszenia w imieniu pacjentów lubińskiego hospicjum […]