Sprawozdanie za rok 2013

SPRAWOZDANIE

z działalności zarządu Stowarzyszenia „PALIUM” w roku 2013

W marcu uzupełniliśmy skład zarządu, który  działał w statutowym składzie:

  1. Zbigniew Warczewski – prezes
  2. Anna Słowikowska – wiceprezes
  3. Dorota Giżewska – skarbnik

Spotkania zarządu odbywały się regularnie w siedzibie Gimnazjum nr 4 przy wsparciu administracyjnym sekretariatu szkoły.

Wręczyliśmy kolejne Żonkile.

Otrzymali je:

– p. Grażyna i p. Marian Życzkowscy,

– p. Józef Kordas    główny projektant obu pawilonów  hospicjum,

– p. Leszek Korolewicz   sponsor i aranżer roślinnej architektury hospicjum.

W ekspresowym tempie (marzec – kwiecień ) za sprawą naszego tradycyjnego  wykonawcy dokonano modernizacji i powiększenia bazy zdrowotnej Zakładu Rehabilitacyjno- Opiekuńczego. Projekt został zrealizowany w niecałe  dwa miesiące .Wobec trudności finansowych Starostwa dopiero w IV kwartale 2013 mogliśmy wyrównać koszty wobec wykonawcy. Było to możliwe dzięki wsparciu i pomocy Prezydenta Roberta Raczyńskiego.

Dzięki zaangażowaniu p. Rozalii Mierzwiak – naszego członka Stowarzyszenia i pomocy wolontariuszy szkolnych i ich opiekunów, udało się przeprowadzić zbiórkę do puszek w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Na nasz apel odpowiedziało tylko kierownictwo Hipermarketu „REAL”.

W dalszym ciągu przy udziale MOPS-u w Lubinie i stosowaniu taryfy ulgowej przez firmę „INTERFERIE” zapewniamy wsparcie socjalne dla pacjentki hospicjum.

Rok 2013 kończyliśmy  tradycyjnym opłatkiem w dniu 21 grudnia w lokalu „RANCZO” z udziałem ks. prałata Wiesława Migdała.                 Dzięki fachowej pomocy pracownika Gimnazjum nr 4 udało się zaktualizować naszą stronę internetową, która w pełni informuje o historii  i działalności bieżącej Stowarzyszenia.

Członkowie zarządu