Działalność

Stowarzyszenie kontynuuje dzieło Społecznej Fundacji „Palium”.

 

Zostało zarejestrowane 28 kwietnia 2006 roku.

 

Otrzymało status organizacji pożytku publicznego pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000256292.

 

Działa na rzecz chorych objętych opieką paliatywną, a w szczególności pacjentów w okresie terminalnym hospitalizowanych w lubińskim Hospicjum i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym lubińskiego szpitala powiatowego.

 

Swą działalność opiera na aktywności i społecznej pracy członków i sympatyków.

 

Celem Stowarzyszenia na co dzień jest dbałość o należyty standard wyposażenia sprzętowego i materiałowego lubińskiego hospicjum.

 

Wspierając tę placówkę dajemy szansę na jej utrzymanie, a chorym należytą opiekę.