Historia

„Wszystko, co wielkie w naszym świecie, zdarza się dlatego, że ktoś robi więcej niż musi”.

Hermann Gmeiner 

Historia

Rok 1997

Wszystko zaczęło się ponad piętnaście lat temu. Kiedy w połowie lat 90. ubiegłego wieku zaczęła dynamicznie rozwijać się w Polsce medycyna paliatywna, powołano Społeczną Fundację „Palium”. Dzięki aktywności i determinacji społeczników oraz hojności lubinian w 1997 r. rozpoczęto budowę hospicjum. Po niemalże dziewięciu latach, w 2005 r., gotowy budynek włączono w struktury Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubinie jako oddział paliatywny. W grudniu trafili do niego pierwsi pacjenci. Wkrótce okazało się, że powstała placówka nie zaspokaja potrzeb społeczeństwa w tym zakresie. Zatem, mimo uwieńczenia dzieła, podjęto społecznikowską inicjatywę, a mianowicie rozbudować istniejący już pawilon. Zawiązano Stowarzyszenie „Palium”, które odtąd kontynuuje działalność wcześniejszej Fundacji, będąc też propagatorem opieki paliatywnej w całym rejonie.

 

Rok 2006

Stowarzyszenie ”Palium” w Lubinie

15 osobowa grupa społeczników  powołała  STOWARZYSZENIE „PALIUM”, które uzyskało rejestrację i status organizacji pożytku publicznego z dniem 28 kwietnia 2006 roku. Rejestracji dokonano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskano nr KRS 0000256292. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej i materialnej na rzecz zorganizowanej opieki paliatywnej, a w szczególności wspieranie należytego funkcjonowania hospicjum w Lubinie.

Stowarzyszenie „ Palium”  jest propagatorem opieki paliatywnej w całym rejonie zagłębia miedziowego, zajmuje się organizacją opieki nad chorymi znajdującymi się w okresie terminalnym. Cele Stowarzyszenia „Palium” są realizowane w następujących formach: prowadzenie programów promocji zdrowia i opieki paliatywnej oraz ochrony środowiska, finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i aparatury medycznej, finansowanie ośrodków opieki paliatywnej, doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z opieką paliatywną w postaci funkcjonowania systemów szkoleniowych czy naukowych, finansowanie stażów szkoleniowych oraz udziału w konferencjach naukowych, pokrywanie kosztów uzyskiwania informacji naukowej i zakupu wydawnictw medycznych.

Stowarzyszenie swą działalność opiera na aktywności społecznej  członków i sympatyków. Stowarzyszenie liczy 15 członków( społeczników).

Środki na funkcjonowanie Stowarzyszenia pochodzą głównie od mieszkańców rejonu miedziowego:

1.Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych i  inne (np. wpływy z nawiązek sądowych) w latach 2006-2011wynoszą- 842.221,06 zł

2. Dotacja z Fundacji Polska Miedź  w latach 2010-2012                              750.000,00 zł

3.Dotacja z Urzędu Miejskiego Lubin   w roku 2012                                        250.000,00 zł

razem:1.842.221,06 zł

 

 Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Palium” w latach 2006-2012:

1.W latach 2009-2012 rozbudowa regionalnego hospicjum lubińskiego ( budowa i wyposażenie II pawilonu oraz modernizacja i wyposażenie I pawilonu).

16 grudnia 2012r. II pawilon (obiekt jest o powierzchni 420 m2, 12 łóżek szpitalnych)rozpoczął swoją działalność hospicyjną, a do końca marca 2012 roku wykonano remont i modernizację „starej” części hospicjum (I pawilon na 12 łóżek).

2.Wspieranie bieżącej działalności hospicjum.

3.Udzielanie pomocy finansowej chorym.

4.Patronowanie i finansowanie działalności wolontariatu hospicyjnego.

5.Organizowanie koncertów, akcji charytatywnych i promowanie wolontariatu powiatowego, w tym wolontariatu hospicyjnego i działalności hospicjum.

6. Pomoc finansowa innym organizacjom, stowarzyszeniom (m.in. Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”,- 17000zł, Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń”-20000zł).

 

Nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia „Palium” :

 

–        Urząd Miejski uhonorował działalność Stowarzyszenia wielkim napisem PALIUM z sadzonek żonkili przy jednej z przejazdowych arterii Lubina,

–        prezes Stowarzyszenia „Palium” Zbigniew Warczewski otrzymał wyróżnienia: laur „Człowieka Otwartego Serca“ “Statuetkę Żonkila“, tytuł laureata konkursu „Panoramy Legnickiej“, tytuł „ Osobowość Powiatu Lubińskiego“, nominację na „Dolnośląskiego Wolontariusza roku 2011“, Dyplom Uznania za działalność społeczną na rzecz rozbudowy i unowocześnienia lubińskiego hospicjum od Starosty Lubińskiego i Prezydenta Miasta Lubina,

–        wiceprezes Stowarzyszenia Anna Słowikowska otrzymała laur „Człowieka Otwartego Serca“ “Statuetkę Żonkila“ oraz Dyplom Uznania za działalność społeczną na rzecz rozbudowy i unowocześnienia lubińskiego hospicjum od Starosty Lubińskiego i Prezydenta Miasta Lubina,

–        wszyscy członkowie otrzymali Dyplom Uznania za działalność społeczną na rzecz rozbudowy i unowocześnienia lubińskiego hospicjum od Starosty Lubińskiego i Prezydenta Miasta Lubina.

 

Wyjątkowa wrażliwość na cierpienie innych, bezinteresowne oddanie się sprawom społecznym, wytrwałość w dążeniu do celu, prezesa i członków Stowarzyszenia „Palium” sprawiły, że pejzaż miasta Lubina jaśnieje żółtym kolorem. Żonkile, symbol nadziei na całym świecie, sadzone przed budynkami różnych instytucji i na miejskich skwerach w Lubinie są nie tylko dowodem włączenia się w kampanię ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, ale także wyrazem podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom hospicjum.

Stworzona przez społeczników i ufundowana przez mieszkańców regionu miedziowego placówka jest dzisiaj wzorcową i spełnia oczekiwania pacjentów i ich rodzin, co dowodzi, iż podjęte działania stowarzyszenia i jego motto „By być bliżej” miały i mają przede wszystkim na celu  dobro człowieka, poszanowanie jego godności i potrzeb. Dziś, hospicjum w Lubinie przyjmuje rocznie ponad 300 pacjentów onkologicznych, niosąc ulgę nieuleczalnie chorym w ich ostatnim etapie życia.