Sprawozdanie za rok 2015

SPRAWOZDANIE

z działalności zarządu Stowarzyszenia „PALIUM” w roku 2015

W roku sprawozdawczym zarząd działał składzie:

  1. Zbigniew Warczewski – prezes
  2. Anna Słowikowska – wiceprezes
  3. Dorota Giżewska – skarbnik

W minionym roku zarząd realizował podstawowe cele statutowe głównie na rzecz hospicjum. Nie było większych zadań inwestycyjnych, a zgromadzone środki przeznaczono na:
– malowanie i drobny remont w obu pawilonach,
– zakup sprzętu AGD i TV ( w tym dla świetlicy),

– doposażenie w meble uzupełniające standard placówki,
– wymianę i uzupełnienie klimatyzatorów dla całości obiektu,
– zakup opatrunków specjalnych dla pacjentów,
– szkolenie specjalistyczne personelu medycznego,
– szkolenie i koordynację wolontariatu.
Specjalnym zadaniem było wykonanie małej architektury wokół całości posesji. Projekt był sponsorowany przez Vollkswagen Motor Polska spółka z o.o. w Polkowicach, a rewitalizację wykonała Firma WEKTOR przy udziale naszych wolontariuszy.
W październiku 2015 – w 10 rocznicę oddania lubińskiego hospicjum zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie międzypokoleniowe z udziałem Prezydenta Lubina i Starosty Lubińskiego Wysłuchaliśmy koncertu p. Olgi Bończak. Jubilatom wręczyliśmy okolicznościowe statuetki.

W grudniu (19.12.2015) pożegnaliśmy na wieczny spoczynek naszego członka, sponsora i przyjaciela Andrzeja Górzyńskiego.

Rozliczenie finansowe Stowarzyszenia na rzecz Regionalnego Centrum Zdrowia za rok 2015 napotkało pewne trudności w wyniku braku pisemnego porozumienia o współpracy. Zarząd RCZ wykonał obciążenie podatkowe z tytułu darowizn.

Aktualnie trwają negocjacje co do naszej działalności wspierającej dla Oddziału Regionalnego Centrum Opieki Paliatywnej i Długoterminowej w roku 2016 i dalej.

Zarząd może realizować zadania dzięki kapitałowi złożonego z 1% dla OPP w wysokości 193 571,83, nawiązek sądowych w kwocie 12 730,45 oraz darowizn od osób fizycznych wartości 8 142,23.

Kwoty te – od lat na stałym poziomie – pozwalają na utrzymanie obu naszych patronackich oddziałów na odpowiednim poziomie technicznym i materialnym.

Lubin, 22.03.2016r.