20 wrz 2021

Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia PALIUM składa serdeczne podziękowania Państwu, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% podatku na rzecz Hospicjum w Lubinie.

Przekazane środki finansowe utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami stowarzyszenia i przeznaczone na pomoc osobom chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom.

Podziękowania