Dla ludzi
od ludzi

Wyjątkowa wrażliwość na cierpienie innych, bezinteresowne oddanie się sprawom społecznym, wytrwałość w dążeniu do celu, prezesa i członków Stowarzyszenia „Palium” sprawiły, że pejzaż miasta Lubina jaśnieje żółtym kolorem.

Żonkile, symbol nadziei na całym świecie, sadzone przed budynkami różnych instytucji i na miejskich skwerach w Lubinie są nie tylko dowodem włączenia się w kampanię ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, ale także wyrazem podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom hospicjum.

„By być bliżej” to hasło, które od początku działalności Stowarzyszenia idealnie oddaje watośći jakimi kierujemy się w codziennej pomocy - szacunek, empatia, wrażliwość, wsparcie, opieka i nadzieja.

Jak działamy?
Zadania Stowarzyszenia Palium

Promocja idei wolontariatu

Patronowanie i finansowanie wolontariatu, w tym wolontariatu hospicyjnego

Wspieramy edukację i rozwój

Finansowanie stażów szkoleniowych oraz udziału w konferencjach naukowych.

Pomoc społeczna

Wszechstronne działania mające na celu zaspakajanie potrzeb zdrowotnych i materialnych

Finansowe wspieranie
regulamin
Wspieranie inicjatyw

Współdziałanie z organami administracji publicznej  jak również z instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Palium
Statut
Angażowanie społeczności lokalnej

Prowadzenie programów promocji zdrowia, organizowanie koncertów i akcji charytatywnych

Sprawdź
Jak możesz nam pomóc?

Przekaż nam
1,5 % podatku

Wspieraj nasze
inicjatywy

Wesprzyj nas
finansowo