Stowarzyszenie
„PALIUM”

ul. Bema 6 (Pawilon „D”)
59-300 Lubin

Adres do korespondencji

ul. Sportowa 71/6,
59-300 Lubin

 

Kontakt telefoniczny

Stowarzyszenie „PALIUM”
tel. + 48 76 840 16 98
mail: paliumlubin@gmail.com

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „PALIUM”
Zbigniew Warczewski
tel. + 48 607 102 570 

Informacje dotyczące Stowarzyszenia

Dane identyfikacyjne

NIP 692-24-15-876
REGON 020317448
KRS 0000256292
Nr rachunku
02 1240 1486 1111 0010 2667 8039

Członkowie Zarządu

Zbigniew Warczewski - Prezes
Barbara Rybicka –  Wiceprezes
Dorota Giżewska – Skarbnik

Komisja
rewizyjna

Stanisław Halicki – Przewodniczący
Leszek Korolewicz – Członek
Grażyna Niewójt – Członek

Członkowie Stowarzyszenia

Beata Braziuk
Iwona Cieślik
Teresa Górzyńska
Agnieszka Kubica – Radek
Maria Labus
Rozalia Mierzwiak
Jan Mieszczak
Jadwiga Musiał
Karol Szkutnik
Barbara Szymańska

Formularz
Kontaktowy

* pola wymagane