Stowarzyszenie
„PALIUM”

ul. Bema 6 (Pawilon „D”)
59-300 Lubin

 

 

Kontakt telefoniczny

Stowarzyszenie „PALIUM”

mail: paliumlubin@gmail.com

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „PALIUM”
Barbara Rybicka
tel. + 48 609 969 222

Informacje dotyczące Stowarzyszenia

Dane identyfikacyjne

NIP 692-24-15-876
REGON 020317448
KRS 0000256292
Nr rachunku
02 1240 1486 1111 0010 2667 8039

Członkowie Zarządu

Barbara Rybicka - Prezes
Agnieszka Kubica-Radek –  Wiceprezes
Dorota Giżewska – Skarbnik

Komisja
rewizyjna

Stanisław Halicki – Przewodniczący
Leszek Korolewicz – Członek
Grażyna Niewójt – Członek

Członkowie Stowarzyszenia

Iwona Cieślik
Dorota Giżewska
Teresa Górzyńska
Stanisław Halicki
Leszek Korolewicz
Agnieszka Kubica-Radek
Jan Mieszczak
Jadwiga Musiał
Grażyna Niewójt
Anna Słowikowska
Karol Szkutnik
Barbara Rybicka
Patrycja Pomietło