Kim jesteśmy?
Historia Stowarzyszenia

Jesteśmy propagatorem opieki paliatywnej oraz długoterminowej w rejonie zagłębia miedziowego. 

Hospicjum stanowi oddział Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Wszystko zaczęło się ponad 21 lat temu, kiedy w połowie lat 90. ubiegłego wieku zaczęła dynamicznie rozwijać się w Polsce medycyna paliatywna, w 1996 r. w Lubinie powołana została Społeczna Fundacja „PALIUM”.

Jej założycielami było dziesięciu wybitnych przedstawicieli miasta, z lek. Marianem Kołodziejem na czele –  pomysłodawcą budowy lubińskiego hospicjum. To z Jego inicjatywy, dzięki aktywności i determinacji społeczników oraz hojności lubinian, w kwietniu 1997 r. rozpoczęto budowę tejże placówki. Realizatorem przedmiotowego projektu został inż. Zbigniew Warszewski – Prezes Zarządu ww. Fundacji oraz dzisiejszego Stowarzyszenia.

Po niemalże dziewięciu latach, w październiku 2005 r., nastąpił uroczysty akt otwarcia i symboliczne przecięcie wstęgi gotowego budynku. Obiekt włączono w struktury Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubinie jako oddział paliatywny. W grudniu trafili do niego pierwsi pacjenci, a decyzją Zgromadzenia Fundatorów, Społeczna Fundacja „Palium” została zlikwidowana.

Niestety wkrótce okazało się, że powstała placówka nie zaspokaja potrzeb społeczeństwa. Po raz kolejny podjęto społecznikowską inicjatywę, tym razem by rozbudować istniejący już pawilon. W tym celu powołane zostało Stowarzyszenie „PALIUM”, które do dzisiaj kontynuuje działalność wcześniejszej Fundacji, będąc też propagatorem opieki paliatywnej w całym rejonie zagłębia miedziowego.

25 marca 2009 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie rozbudowy hospicjum w Lubinie. 10 września 2009 r. nastąpiło oficjalne, z udziałem Starosty Lubińskiego i Prezesa Fundacji Polska Miedź, wbicie pierwszej łopaty pod II pawilon. W efekcie pracy i zaangażowania członków Stowarzyszenia, przy wsparciu finansowym Fundacji Polska Miedź, Urzędu Miasta Lubina, a przede wszystkim mieszkańców regionu miedziowego, projekt rozbudowy hospicjum, a także modernizacji I pawilonu do końca 2012 r. udało się zrealizować.

Dziś placówka ta jest wzorcową i spełnia oczekiwania pacjentów i Ich rodzin. To dowodzi, iż nasze działania (wcześniej Fundacji) i nasze motto „By być bliżej” miały i mają przede wszystkim na celu dobro człowieka, poszanowanie jego godności i potrzeb. Obecnie hospicjum przyjmuje rocznie ponad 300 pacjentów, niosąc ulgę nieuleczalnie chorym w Ich ostatnim etapie życia.

Statut

Nagrody i wyróżnienia
dla Palium

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas ludzie.

Wyraz uznania dla naszej działalności na rzecz chorych objętych opieką paliatywną stanowi wielki napis PALIUM z sadzonek żonkili przy jednej z przejazdowych arterii Lubina, będący podziękowaniem od władz miasta.

Otrzymaliśmy również liczne nagrody i wyróżnienia dla naszych członków od różnych instytucji i mediów.

  • Laur „Człowieka Otwartego Serca“, „Statuetka Żonkila”, tytuł laureata konkursu „Panoramy Legnickiej“, tytuł „Osobowość Powiatu Lubińskiego“, nominacja na „Dolnośląskiego Wolontariusza“ – dla Prezesa Stowarzyszenia – Zbigniewa Warczewskiego

  • Laur „Człowieka Otwartego Serca“ i  „Statuetka Żonkila“ – dla Wiceprezesa Stowarzyszenia – Anny Słowikowskiej

  • Dyplom Uznania za działalność społeczną na rzecz rozbudowy i unowocześnienia lubińskiego hospicjum od Starosty Lubińskiego i Prezydenta Miasta Lubina  – dla wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Sprawdź
Jak możesz nam pomóc?

Przekaż nam
1,5 % podatku

Wspieraj nasze
inicjatywy

Wesprzyj nas
finansowo