Jak działamy?
Zadania Stowarzyszenia Palium

Zajmujemy się pomocą społeczną, edukacją oraz promocją wolontariatu. Wspieramy inicjatywy i angażujemy społeczność lokalną do działania. 

Realizując swoje motto „By być bliżej”, jesteśmy propagatorem opieki paliatywnej oraz długoterminowej w rejonie zagłębia miedziowego. Działalność opieramy na aktywności i społecznej pracy naszych członków oraz sympatyków. 

Jako stowarzyszenie działamy od 2006 roku, kontynuując dzieło Społecznej Fundacji „Palium”, powołanej w 1996 roku. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Na co dzień zajmujemy się organizacją opieki nad chorymi znajdującymi się w okresie terminalnym, w szczególności pacjentów hospitalizowanych w hospicjum Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. 

Wspierając tą placówkę dajemy szansę na jej utrzymanie i odpowiedni standard wyposażenia, a podopiecznym – należytą opiekę.

Aktywnie wspomagamy również Fundację Centrum Psychoonkologii „VIVRE”, której cele są ściśle związane z naszą działalnością statutową. Organizacja ta powstała przy naszym udziale w grudniu 2017 r., a jej misją jest pomoc psychologiczna adresowana do pacjentów m.in. „naszego hospicjum”, a także Ich bliskich.

Palium po łacinie znaczy płaszcz i właśnie takim płaszczem wszechstronnej i serdecznej opieki, dzięki naszej współpracy z Fundacją, możemy otoczyć całe rodziny, zwłaszcza w tych najtrudniejszych okresach choroby. Pomagamy nie tylko w aspekcie medycznym, ale także psychicznym i duchowym, służąc życzliwym uśmiechem, chwilą rozmowy czy dobrą radą.

Promocja idei wolontariatu

Patronowanie i finansowanie wolontariatu, w tym wolontariatu hospicyjnego, finansowanie ośrodków opieki paliatywnej, finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i aparatury medycznej.

Wspieramy edukację i rozwój

Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z opieką paliatywną, finansowanie stażów szkoleniowych oraz udziału w konferencjach naukowych, pokrywanie kosztów uzyskiwania informacji naukowej i zakupu wydawnictw medycznych.

Pomoc społeczna

Wszechstronne działania mające na celu zaspakajanie potrzeb zdrowotnych i materialnych. Pomoc finansowa Stowarzyszenia w formie darowizny pieniężnej skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych.

Wspieranie inicjatyw

Współdziałanie z organami administracji publicznej  jak również z instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.

Angażowanie społeczności lokalnej

Prowadzenie programów promocji zdrowiai opieki paliatywnej, organizowanie koncertów i akcji charytatywnych

Sprawdź
Jak możesz nam pomóc?

Przekaż nam
1,5 % podatku

Wspieraj nasze
inicjatywy

Wesprzyj nas
finansowo