26 lut 2019

Sercem Palium jest zespół oddanych ludzi

Zespół wspaniałych, oddanych idei opieki paliatywnej osób.

Od lewej: kierownik oddziału: lek. med. Dagmara Janczak - Sondej, Prezes Stowarzyszenia PALIUM: Zbigniew Warczewski, lek. med. Ewa Sołtysiak, pielęgniarka oddziałowa: Benita Zarzycka-Rzepa

Sercem Palium jest zespół oddanych ludzi